Điện cực Plasma Powermax 45/65/85/105

    Điện cực Plasma Hypertherm-Mỹ

    Mã sản phẩm : 220842

    Xuất xứ : Hypertherm-Mỹ